fbpx

Tietosuojalausunto

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen kaupunginteatteri
Alvar Aallon katu 12
60100 Seinäjoki

Y-tunnus 0912153-8

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anna Valtari
anna.valtari@seinajoki.fi
puh. 050 560 4513

3. Rekisterin nimi

Seinäjoen kaupunginteatterin asiakaspalvelurekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen ja muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen, kuten yhteistyökumppanuuden, hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään muun muassa palveluidemme toteuttamiseen, kuten lippujen toimittamiseen ja laskutukseen, ja asiakasviestintään. Asiakasviestintää voimme toteuttaa myös sähköisesti esimerkiksi ilmoittaessamme esitytä ja tapahtumaa koskevista muutoksista tai mahdollisista peruutuksista. Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme ja muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Seinäjoen kaupunginteatterin ja sen valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mukaan lukien sähköisesti toteutettava suoramarkkinointi. Jotta voimme tarjota kiinnostavia sisältöjä, voimme kohdentaa markkinointiviestintäämme analysoimalla rekisterissämme käsiteltäviä tietoja, kuten ilmoitettuja kiinnostuksen kohteita ja palveluidemme käyttötietoja.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Käsittelemme rekisterissä seuraaviin ryhmiin liittyviä tietoja.

Perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimi 
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot, kun rekisteröity edustaa yhteisöä.
 • Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
 • Varausnumero
 • Asiakastunnus
 • Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus, katsojakommentti, kysymys, viesti tai palvelupyyntö
 • IP-osoite
 • Tietotekniset indeksinumerot ja tiivisteet
 • Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot

 Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

 • rekisteröitymistä koskevat tiedot (salasana ja käyttäjätunnus)
 • tilaushistoriaa koskevat tiedot, mukaan lukien maksutavat ja perintätiedot
 • Rekisterinpitäjän muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen, lehden tai tapahtumamuistutuksen tilaamista koskevat tiedot sekä lippujen ostamiseen liittyvien lisäpalveluiden, kuten ravintolapalvelut, lahjakortit, ja muut mahdolliset yhteistyökumppaneiden tarjoamat esitykseen tai tapahtumaan liittyvät palvelut, hyödyntämiseen liittyvät tiedot
 • Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilleen tarjoamien tapahtumien ja koulutuksien osallistumiseen liittyvät tiedot
 • Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot ja rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa.
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 • Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö.
 • Rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet.
 • Asiakkaan antamat tiedot Seinäjoen kaupunginteatterin sekä tapahtumanjärjestäjän käyttöön.
 • Evästeet ja niiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saadut rekisteröidyn päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot (esim. IP-osoite, selain ja selaushistoria).

Yksilöivän henkilötiedon anonymisointi

Seinäjoen kaupunginteatteri kerää ja säilyttää henkilötiedot kunkin rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti, eli vähintään 7 vuotta.

6. Rekisterin suojaus

Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. 
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason.
Lisäksi Seinäjoen kaupunginteatteri on sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja sen lukuun käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta.

7. Tarkastusoikeus

Sinulla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti toimistollamme tai lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Seinäjoen kaupunginteatteri
Rekisteriselosteasiat
Alvar Aallon katu 12
60100 Seinäjoki

8. Tietojen korjaamisoikeus

Sinulla on aina oikeus pyytää rekisterissä olevan, sinua koskevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja se tulee osoittaa seuraavan osoitteeseen:

Seinäjoen kaupunginteatteri
Rekisteriselosteasiat
Alvar Aallon katu 12
60100 Seinäjoki

9. Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä meihin. Vaikka päättäisit lopettaa markkinointiviestien vastaanottamisen, pidämme huolen, että saat jatkossakin tekemiisi ostoksiin liittyviä viestejä. Esimerkiksi, voimme yhä ottaa sinuun yhteyttä tilaukseesi liittyen.

Sivustojamme ja sovelluksiamme ei ole tarkoitettu lapsille

Sivustomme ja sovelluksemme on tarkoitettu aikuisille. Emme tietoisesti kerää lasten henkilötietoja. Jos olet vanhempi tai laillinen huoltaja ja uskot, että lapsesi on antanut meille tietoja, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: anna.valtari@seinajoki.fi

10. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterimme säännönmukainen tietolähde on rekisteröity itse hänen antaessaan tietoja asioidessaan Seinäjoen kaupunginteatterin tai tämän edustajan tai yhteistyökumppanin kanssa eri rajapinnoissa, kuten Seinäjoen kaupunginteatterin yhteistyökumppaneiden lippujenmyyntipisteissä. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröitymisen, lipun ostamisen tai Seinäjoen kaupunginteatterin palveluiden käyttämisen tai markkinointikampanjoihin osallistumisen yhteydessä.

Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja käyttämiesi päätelaitteiden välityksellä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä lain sallimin tavoin myös kolmansilta osapuolilta, kuten yhteistyökumppaneiltamme. Voimme kerätä ja päivittää rekisterin sisältämiä tietoja myös päivityspalveluja tarjoavien yritysten ja viranomaisten tietokannoista, kuten väestötietojärjestelmästä.

11. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Tavanomaisena osana lipunvälitystoimintaamme Lippupiste luovuttaa henkilötietoja säännönmukaisesti niille tapahtumanjärjestäjille, joiden tilaisuuksiin tai tapahtumiin rekisteröity on ostanut lippuja, lahjakortteja tai muita tuotteita, ja
joihin rekisteröidyllä on siten myös asiakassuhde. Tapahtumanjärjestäjät voivat käsitellä luovutuksen perusteella henkilötietoja sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteen sopimattomia edellä mainittujen henkilötietojen käyttötarkoitusten kanssa, kuten markkinointiin. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja huolellisesti valikoimiemme yhteistyökumppaneiden, kuten artistien tai esiintyjien, sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta. Lippupiste voiluovuttaa henkilötietoja lainsäädännön niin edellyttäessä myös viranomaisille.

Sivustoillamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille tai palveluihin, joita emme hallinnoi. Jos klikkaat jotakin tällaisista linkeistä, sinut ohjataan verkkosivustoille, joita emme hallinnoi. Tätä Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta kyseisten sivustojen tietosuojaperiaatteisiin. Tutustu muiden verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin huolellisesti. Emme ole vastuussa näistä kolmansien osapuolten sivustoista.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Seinäjoen kaupunginteatteri voi siirtää henkilötietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Tämä rekisteriseloste on aina saatavilla osoitteessa www.seinajoenkaupunginteatteri.fi/tietosuoja.

Seuraavat esitykset

PvmEsitysNäyttämö
29.09.2023 klo 1900 NIIN KUIN TAIVAASSA Alvar-sali Osta liput
06.10.2023 klo 1900 NIIN KUIN TAIVAASSA Alvar-sali Osta liput
07.10.2023 klo 1300 NIIN KUIN TAIVAASSA Alvar-sali Osta liput
07.10.2023 klo 1800 NIIN KUIN TAIVAASSA Alvar-sali Osta liput
12.10.2023 klo 1815 Kekkosen Tytär, teosesittely Elissa-katsomo Osta liput
13.10.2023 klo 1900 NIIN KUIN TAIVAASSA Alvar-sali Osta liput
14.10.2023 klo 1300 NIIN KUIN TAIVAASSA Alvar-sali Osta liput
14.10.2023 klo 1800 NIIN KUIN TAIVAASSA Alvar-sali Osta liput
21.10.2023 klo 1300 NIIN KUIN TAIVAASSA Alvar-sali Osta liput
21.10.2023 klo 1800 NIIN KUIN TAIVAASSA Alvar-sali Osta liput

Katso aikataulut